Dili Secin:
 English  Russian  Turkce
Arama:   
   
 
ÖZBEKİSTAN’DA TÜRİZM

Özbekistan Orta Asya Emir Timur imperatörlüğünün merkezi olduğu dönemin olumlu tarihi geleneklerini iyice koruduğu halde son zamanlarda eğitim ve ticaret alanında daha hızlı gelişmeye başlamıştır. Bugün de çağdaş Özbekistan’daki birçok şehir: Semerkant, Buhara, Hive, Şehrisebz ve Taşkent Batı dünyası nezdinde doğu güzelliği ve sırlılığının simgesi olarak bilinmektedir. Çağdaş Özbekistan hüdüdündeki birçok şehirler tarihte kervanlar mal taşıyan Büyük İpek Yolu, yani Doğu ve Batı yolu üzerinde yerleşmişti. Yol Avrupa için çok lazım olan çin malı ipek adını almıştır. Şehirlerin hududi yerleşim uygunluğu çeşitli fatihler için daha çekici yapmıştır. Çağdaş Özbekistan’ın hududu başta Büyük İskender olmak üzere onlarca fatihler tarafından işgal edilmiştir. Büyük İskender milat öncesi 334 -323 yıllarında Orta Asya’da en azından sekiz şehre esas atmıştır. Kervanlar Büyük İpek Yolu üzerindan daha sonra, yani Çin kendi sınırlarını açtığı milat öncesi 138 yılından yürümeye başlamıştır.

484-1150 yılları arasında batıdan Hunlar, Türkler ve Araplar gelmiştir, sonuncusu yeni din – İslamı getirmiştir. Bu dönem içerisinde Semerkant, Buhara ve Hive’de birçok medrese ve cami yapılmıştır. Bunların çoğu Semanîlerin yönetimi devrinde yapılmıştır. Birçok şehirler 1220 yılında Çingizhan işgali zamanında tümüyle yok edilmişti. Daha sonra batı dünyasında Timurlen olarak tanınmış büyük hükümdar Timur, başarılı harbî yürüyüşleri sonucunda feth ettiği ülkelerden getirdiği köle ve elamanları çalıştırarak, telafet görmüş şehirleri tekrar asl yerine getirtmiştir. Timurlen başkenti Bagdat olmak üzere Fars – İranı feth etmiş hemde Anadolu ve Hindistan’a harbî yürüyüş yapmıştır. İşte Semerkant’ta bulunan çok sayıdaki mimari yapılar Timutlen ve onun torunu Uluğbek yönetimi döneminde yapılmıştır.

Destinations - Asiatour.uz
   
Copyright 2011 © Asiatour.uz
All rights reserved